Specializace povolání
Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Alternativní názvy: Stonemason, Stonecutter
Nadřízené povolání: Kameník
Platové rozmezí
20 540 Kč - 40 846 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů (CZ-ISCO 8114)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 29 788 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 540 Kč do 40 846 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

020 54029 78840 846100 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů (CZ-ISCO 8114)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha 25 923 Kč 38 916 Kč 54 918 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 254 Kč 27 519 Kč 45 140 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 943 Kč 19 463 Kč 38 828 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 874 Kč 26 480 Kč 35 394 Kč - - -
Pardubický kraj 21 553 Kč 33 268 Kč 46 069 Kč - - -
Plzeňský kraj 18 925 Kč 27 284 Kč 36 286 Kč - - -
Ústecký kraj 18 182 Kč 23 225 Kč 38 119 Kč - - -
Zlínský kraj 27 712 Kč 35 663 Kč 43 996 Kč - - -

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV