Povolání
Knižní vydavatel

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Alternativní názvy: Knižní nakladatel, Commissioning editor, Book publisher
Platové rozmezí
24 816 Kč - 58 342 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy (CZ-ISCO 1431)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 24 888 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 10 047 Kč do 69 110 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

010 04724 88869 110100 000
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 497 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 816 Kč do 58 342 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

024 81635 49758 342100 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy (CZ-ISCO 1431)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha - - - 25 070 Kč 43 792 Kč 74 178 Kč
Jihomoravský kraj 36 235 Kč 70 434 Kč 136 079 Kč 27 067 Kč 35 176 Kč 62 577 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 21 164 Kč 34 452 Kč 53 209 Kč
Plzeňský kraj - - - 25 917 Kč 36 267 Kč 62 454 Kč

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV