Povolání
Řidič velkostroje

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: povrchové dobývání a úprava surovin
Alternativní názvy: Řidič velkostroje všech typů pro povrchové dobývání uhlí
Platové rozmezí
26 600 Kč - 38 436 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Horníci povrchové těžby strojní (CZ-ISCO 81115)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 881 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 600 Kč do 38 436 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

026 60032 88138 436100 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) (CZ-ISCO 8111)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha 29 241 Kč 35 613 Kč 54 520 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 921 Kč 31 737 Kč 38 207 Kč - - -
Liberecký kraj 25 172 Kč 29 567 Kč 35 389 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 13 903 Kč 32 778 Kč 44 054 Kč - - -
Pardubický kraj 22 840 Kč 26 573 Kč 33 133 Kč - - -
Plzeňský kraj 23 476 Kč 26 890 Kč 34 370 Kč - - -
Ústecký kraj 24 679 Kč 29 845 Kč 37 146 Kč - - -
Vysočina 27 616 Kč 35 890 Kč 48 759 Kč - - -

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV