Specializace povolání
Dělník pro přípravu nábytkových povrchů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Nadřízené povolání: Dělník v nábytkářském průmyslu
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Pomocní dělníci ve výrobě (CZ-ISCO 93292)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 17 687 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 10 572 Kč do 25 698 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

010 57217 68725 698100 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (CZ-ISCO 9329)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha 10 116 Kč 17 724 Kč 24 242 Kč - - -
Jihočeský kraj 10 262 Kč 18 383 Kč 26 010 Kč - - -
Jihomoravský kraj 11 153 Kč 17 210 Kč 25 090 Kč - - -
Královéhradecký kraj 13 194 Kč 20 646 Kč 27 165 Kč - - -
Liberecký kraj 14 134 Kč 20 884 Kč 38 526 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 11 103 Kč 17 830 Kč 25 248 Kč - - -
Olomoucký kraj 11 253 Kč 17 634 Kč 27 572 Kč - - -
Pardubický kraj 9 900 Kč 18 874 Kč 26 097 Kč - - -
Plzeňský kraj 10 547 Kč 18 081 Kč 28 865 Kč - - -
Středočeský kraj 10 888 Kč 18 156 Kč 27 718 Kč - - -
Ústecký kraj 11 995 Kč 20 760 Kč 28 102 Kč - - -
Vysočina 10 143 Kč 17 218 Kč 29 464 Kč - - -
Zlínský kraj 11 563 Kč 18 692 Kč 26 185 Kč - - -

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV