Specializace povolání
Hospodyně v restauračních a ubytovacích zařízeních

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Housekeeper in restaurants and accommondation facilities, Pokojská
Nadřízené povolání: Hospodyně
Příbuzné specializace: Hospodyně v domácnosti
Platové rozmezí
17 487 Kč - 30 861 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) (CZ-ISCO 51512)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 16 650 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 10 676 Kč do 33 514 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

010 67616 65033 514100 000
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 23 163 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 487 Kč do 30 861 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

017 48723 16330 861100 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení (CZ-ISCO 5151)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha 12 998 Kč 23 499 Kč 44 415 Kč 14 798 Kč 22 895 Kč 29 998 Kč
Jihočeský kraj - - - 13 661 Kč 21 812 Kč 26 849 Kč
Jihomoravský kraj 10 210 Kč 13 926 Kč 23 570 Kč 14 388 Kč 21 585 Kč 28 356 Kč
Karlovarský kraj - - - 14 137 Kč 20 739 Kč 27 792 Kč
Královéhradecký kraj 14 971 Kč 23 553 Kč 33 881 Kč 15 326 Kč 22 234 Kč 27 946 Kč
Liberecký kraj - - - 16 276 Kč 22 466 Kč 28 200 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 13 101 Kč 21 499 Kč 27 609 Kč
Olomoucký kraj - - - 12 912 Kč 20 574 Kč 28 344 Kč
Pardubický kraj - - - 14 935 Kč 21 705 Kč 27 998 Kč
Plzeňský kraj - - - 14 285 Kč 22 323 Kč 28 115 Kč
Středočeský kraj - - - 14 765 Kč 22 005 Kč 28 109 Kč
Ústecký kraj - - - 12 722 Kč 21 588 Kč 28 165 Kč
Vysočina 14 461 Kč 21 821 Kč 34 511 Kč 17 245 Kč 22 183 Kč 26 313 Kč
Zlínský kraj - - - 15 826 Kč 21 675 Kč 25 674 Kč

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV