Povolání
Odborný lékař v anesteziologii

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: lékařská povolání
Platové rozmezí
55 185 Kč - 117 710 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Lékaři v anesteziologických oborech (CZ-ISCO 22126)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 65 520 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 911 Kč do 103 668 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

042 91165 520103 668150 000
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 91 979 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 55 185 Kč do 117 710 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

055 18591 979117 710150 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Lékaři specialisté (CZ-ISCO 2212)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha - - - 40 007 Kč 67 029 Kč 107 210 Kč
Jihočeský kraj 10 810 Kč 48 134 Kč 93 668 Kč 46 597 Kč 65 712 Kč 95 410 Kč
Jihomoravský kraj - - - 31 545 Kč 59 812 Kč 104 376 Kč
Karlovarský kraj - - - 52 204 Kč 79 875 Kč 95 744 Kč
Královéhradecký kraj 36 498 Kč 51 436 Kč 85 152 Kč 45 563 Kč 78 711 Kč 117 300 Kč
Liberecký kraj 30 602 Kč 55 936 Kč 88 270 Kč 30 504 Kč 50 022 Kč 93 286 Kč
Moravskoslezský kraj 32 014 Kč 58 078 Kč 100 303 Kč 42 015 Kč 68 993 Kč 106 882 Kč
Olomoucký kraj - - - 52 307 Kč 85 047 Kč 128 319 Kč
Pardubický kraj 29 572 Kč 43 071 Kč 64 790 Kč 52 466 Kč 75 934 Kč 103 768 Kč
Plzeňský kraj 31 562 Kč 48 188 Kč 83 438 Kč 52 724 Kč 83 732 Kč 129 943 Kč
Středočeský kraj 28 075 Kč 46 067 Kč 77 379 Kč 42 919 Kč 73 437 Kč 111 162 Kč
Ústecký kraj 9 909 Kč 58 169 Kč 107 523 Kč 47 301 Kč 75 386 Kč 104 545 Kč
Vysočina - - - 37 596 Kč 63 835 Kč 92 632 Kč
Zlínský kraj 11 941 Kč 44 385 Kč 84 452 Kč 38 490 Kč 61 585 Kč 101 205 Kč

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV