Povolání
Pilot

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: letecká doprava a přeprava
Odborný směr:
Platové rozmezí
50 344 Kč - 202 204 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Piloti (CZ-ISCO 31531)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 120 235 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 50 344 Kč do 202 204 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

050 344120 235202 204250 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2011

Piloti, navigátoři a palubní technici (CZ-ISCO 3153)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha - - - 25 800 Kč 30 659 Kč 47 972 Kč

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV