Povolání
Inženýr letového provozu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: letecká doprava a přeprava
Odborný směr:
Platové rozmezí
40 421 Kč - 333 011 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Řídící letového provozu (CZ-ISCO 3154)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 210 002 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 40 421 Kč do 333 011 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

040 421210 002333 011400 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV