Specializace povolání
Obchodní zástupce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Sales representative
Nadřízené povolání: Obchodník
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 277 Kč - 28 987 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Obchodní zástupci (CZ-ISCO 3322)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 434 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 214 Kč do 62 843 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

011 21428 43462 843100 000
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 23 966 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 277 Kč do 28 987 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

019 27723 96628 987100 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Obchodní zástupci (CZ-ISCO 3322)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha 10 812 Kč 33 023 Kč 74 082 Kč - - -
Jihočeský kraj 12 070 Kč 29 320 Kč 56 578 Kč - - -
Jihomoravský kraj 11 256 Kč 28 258 Kč 53 200 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 731 Kč 24 379 Kč 57 208 Kč - - -
Liberecký kraj 18 793 Kč 29 552 Kč 55 369 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 10 295 Kč 23 390 Kč 49 548 Kč - - -
Olomoucký kraj 17 271 Kč 26 752 Kč 47 722 Kč - - -
Pardubický kraj 14 698 Kč 28 142 Kč 55 867 Kč - - -
Plzeňský kraj 11 595 Kč 26 349 Kč 53 948 Kč - - -
Středočeský kraj 11 428 Kč 26 899 Kč 58 409 Kč - - -
Ústecký kraj 12 603 Kč 25 766 Kč 45 259 Kč - - -
Vysočina 20 574 Kč 28 580 Kč 57 227 Kč - - -
Zlínský kraj 10 822 Kč 19 446 Kč 41 735 Kč - - -

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV