Specializace povolání
Asistentka

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: administrativní činnosti
Alternativní názvy: Administrativní asistent, Asistentka oddělení, Asistentka ředitele, Sekretářka, Administrative Assistant, Office Assistant, Personal Assistant, Secretary, Executive Secretary
Nadřízené povolání: Administrativní pracovník
Platové rozmezí
17 924 Kč - 33 466 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Sekretáři (všeobecní) (CZ-ISCO 4120)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 993 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 857 Kč do 36 025 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

011 85720 99336 025100 000
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 25 034 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 924 Kč do 33 466 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

017 92425 03433 466100 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Sekretáři (všeobecní) (CZ-ISCO 4120)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha 11 857 Kč 23 618 Kč 41 005 Kč 19 604 Kč 28 650 Kč 37 344 Kč
Jihočeský kraj - - - 18 170 Kč 25 807 Kč 33 326 Kč
Jihomoravský kraj 11 919 Kč 19 366 Kč 29 763 Kč 17 403 Kč 23 473 Kč 31 017 Kč
Karlovarský kraj - - - 20 032 Kč 25 531 Kč 29 422 Kč
Královéhradecký kraj 11 904 Kč 22 753 Kč 29 205 Kč 18 381 Kč 24 289 Kč 30 733 Kč
Liberecký kraj - - - 18 000 Kč 23 783 Kč 29 416 Kč
Moravskoslezský kraj 11 883 Kč 19 070 Kč 29 723 Kč 17 387 Kč 22 657 Kč 29 071 Kč
Olomoucký kraj 12 963 Kč 22 776 Kč 31 837 Kč 16 893 Kč 25 006 Kč 31 235 Kč
Pardubický kraj 14 533 Kč 22 103 Kč 32 788 Kč 17 185 Kč 23 295 Kč 30 624 Kč
Plzeňský kraj 13 712 Kč 19 010 Kč 33 963 Kč 18 602 Kč 25 371 Kč 32 640 Kč
Středočeský kraj - - - 16 868 Kč 22 790 Kč 30 380 Kč
Ústecký kraj - - - 17 176 Kč 24 252 Kč 31 229 Kč
Vysočina - - - 15 362 Kč 21 929 Kč 28 677 Kč
Zlínský kraj 15 264 Kč 24 144 Kč 34 670 Kč 18 228 Kč 22 812 Kč 30 507 Kč

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV