Specializace povolání
Mzdová účetní

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: ekonomika
Alternativní názvy: Mzdový referent, Payroll clerk, Payroll officer, Wages bookkeeper, Pay clerk, Der Lohnabrechner, Payroll accountant
Nadřízené povolání: Účetní
Platové rozmezí
21 552 Kč - 36 193 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Mzdoví účetní (CZ-ISCO 4313)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 415 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 088 Kč do 38 092 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

015 08825 41538 092100 000
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 28 595 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 552 Kč do 36 193 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

021 55228 59536 193100 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Mzdoví účetní (CZ-ISCO 4313)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha - - - 25 570 Kč 32 263 Kč 44 113 Kč
Jihomoravský kraj - - - 21 390 Kč 26 500 Kč 33 675 Kč
Olomoucký kraj - - - 20 607 Kč 26 954 Kč 34 763 Kč
Pardubický kraj 14 098 Kč 25 379 Kč 36 332 Kč - - -
Středočeský kraj 24 449 Kč 26 828 Kč 41 608 Kč 20 623 Kč 27 900 Kč 32 256 Kč

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV