Povolání
Personalista

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: personální práce
Alternativní názvy: Personální specialista, HR specialista, Referent osobního oddělení, Personální referent, HR administrátor, HR officer
Platové rozmezí
21 329 Kč - 41 612 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Personální referenti (CZ-ISCO 4416)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 718 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 610 Kč do 45 763 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

017 61028 71845 763100 000
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 29 681 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 329 Kč do 41 612 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

021 32929 68141 612100 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Personální referenti (CZ-ISCO 4416)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha 23 668 Kč 32 374 Kč 48 841 Kč 26 593 Kč 34 576 Kč 45 360 Kč
Jihočeský kraj 20 072 Kč 34 105 Kč 45 083 Kč - - -
Jihomoravský kraj 20 439 Kč 28 262 Kč 44 064 Kč 21 194 Kč 27 835 Kč 39 393 Kč
Karlovarský kraj 18 399 Kč 28 155 Kč 35 037 Kč - - -
Královéhradecký kraj 18 710 Kč 29 398 Kč 49 687 Kč 21 350 Kč 28 442 Kč 37 934 Kč
Liberecký kraj 23 896 Kč 26 152 Kč 40 561 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 17 603 Kč 26 654 Kč 35 655 Kč 19 990 Kč 26 737 Kč 37 320 Kč
Olomoucký kraj 15 244 Kč 27 143 Kč 40 117 Kč 19 867 Kč 28 273 Kč 38 847 Kč
Pardubický kraj 18 278 Kč 27 957 Kč 39 188 Kč - - -
Plzeňský kraj 18 607 Kč 30 395 Kč 41 478 Kč 24 949 Kč 30 720 Kč 42 455 Kč
Středočeský kraj 20 956 Kč 36 891 Kč 55 121 Kč 21 271 Kč 26 884 Kč 34 911 Kč
Ústecký kraj 18 336 Kč 26 627 Kč 41 053 Kč 19 403 Kč 25 910 Kč 36 463 Kč
Vysočina 20 089 Kč 27 107 Kč 36 384 Kč - - -
Zlínský kraj 21 475 Kč 29 016 Kč 45 178 Kč - - -

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV