Specializace povolání
Masér pro sportovní a rekondiční masáž

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: péče o tělo
Alternativní názvy: Sportovní masér (jazykové mutace)
Nadřízené povolání: Masér
Platové rozmezí
14 753 Kč - 23 463 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 5142)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 15 089 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 9 900 Kč do 21 969 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

09 90015 08921 969100 000
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 18 873 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 753 Kč do 23 463 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

014 75318 87323 463100 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2015

Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 5142)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha 12 639 Kč 22 588 Kč 40 102 Kč - - -

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV