Specializace povolání
Záchranář záchranné roty

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany (CZ-ISCO 5411)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 829 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 559 Kč do 44 831 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

023 55932 82944 831100 000
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 309 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 453 Kč do 45 662 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

028 45335 30945 662100 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany (CZ-ISCO 5411)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha 28 762 Kč 33 972 Kč 43 869 Kč 29 299 Kč 36 437 Kč 48 887 Kč
Jihočeský kraj 21 683 Kč 35 875 Kč 48 041 Kč 29 017 Kč 35 600 Kč 44 512 Kč
Jihomoravský kraj 24 395 Kč 32 123 Kč 37 354 Kč 28 261 Kč 35 551 Kč 45 493 Kč
Karlovarský kraj 23 554 Kč 33 758 Kč 40 036 Kč 27 409 Kč 34 214 Kč 43 639 Kč
Královéhradecký kraj 21 830 Kč 41 263 Kč 51 899 Kč 27 801 Kč 34 375 Kč 45 420 Kč
Liberecký kraj - - - 28 081 Kč 34 496 Kč 43 467 Kč
Moravskoslezský kraj 26 830 Kč 31 629 Kč 38 816 Kč 28 351 Kč 34 879 Kč 45 717 Kč
Olomoucký kraj 27 059 Kč 31 072 Kč 37 504 Kč 28 277 Kč 34 544 Kč 43 897 Kč
Pardubický kraj 23 994 Kč 32 036 Kč 40 366 Kč 28 770 Kč 33 718 Kč 44 105 Kč
Plzeňský kraj - - - 28 748 Kč 34 980 Kč 44 569 Kč
Středočeský kraj 24 365 Kč 33 402 Kč 48 531 Kč 28 241 Kč 34 989 Kč 45 144 Kč
Ústecký kraj 24 294 Kč 31 554 Kč 43 406 Kč 28 018 Kč 34 373 Kč 46 162 Kč
Vysočina 23 576 Kč 37 661 Kč 47 652 Kč 28 120 Kč 34 707 Kč 44 713 Kč
Zlínský kraj 21 129 Kč 24 731 Kč 42 090 Kč 27 294 Kč 34 116 Kč 42 939 Kč

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV