Specializace povolání
Inspektor zásahové jednotky

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Policista (příslušník Policie ČR) - inspektor zásahové jednotky
Nadřízené povolání: Policista - inspektor
Platové rozmezí
26 256 Kč - 48 356 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR (CZ-ISCO 3355)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha - - - 29 719 Kč 39 891 Kč 53 579 Kč
Karlovarský kraj - - - 25 105 Kč 33 945 Kč 44 086 Kč
Královéhradecký kraj - - - 25 642 Kč 34 628 Kč 45 871 Kč
Pardubický kraj - - - 24 063 Kč 33 399 Kč 44 611 Kč
Zlínský kraj - - - 26 004 Kč 34 462 Kč 44 953 Kč

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV