Povolání
Právník

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: právo
Odborný směr:
Platové rozmezí
25 584 Kč - 54 684 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení (CZ-ISCO 2619)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 48 318 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 781 Kč do 97 695 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

026 78148 31897 695150 000
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 893 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 584 Kč do 54 684 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

025 58435 89354 684150 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení (CZ-ISCO 2619)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha 33 211 Kč 57 138 Kč 103 264 Kč 26 521 Kč 40 256 Kč 59 850 Kč
Jihočeský kraj 31 190 Kč 45 839 Kč 71 461 Kč 23 439 Kč 30 291 Kč 41 341 Kč
Jihomoravský kraj - - - 24 770 Kč 34 029 Kč 46 241 Kč
Královéhradecký kraj - - - 25 620 Kč 33 782 Kč 46 104 Kč
Liberecký kraj - - - 22 720 Kč 33 795 Kč 39 670 Kč
Moravskoslezský kraj 34 548 Kč 54 070 Kč 86 052 Kč 26 022 Kč 33 699 Kč 47 560 Kč
Olomoucký kraj 25 499 Kč 39 153 Kč 54 513 Kč 22 927 Kč 30 898 Kč 41 815 Kč
Pardubický kraj - - - 24 657 Kč 29 501 Kč 42 729 Kč
Plzeňský kraj 29 476 Kč 40 063 Kč 56 192 Kč 25 914 Kč 34 999 Kč 44 325 Kč
Středočeský kraj - - - 26 263 Kč 32 704 Kč 38 975 Kč
Ústecký kraj - - - 25 178 Kč 34 866 Kč 43 453 Kč
Zlínský kraj - - - 25 090 Kč 32 527 Kč 48 075 Kč

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV