Povolání
Právní čekatel

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: právo
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 340 Kč - 29 495 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 2611)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 16 448 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 9 939 Kč do 27 397 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

09 93916 44827 397100 000
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 23 036 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 340 Kč do 29 495 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

019 34023 03629 495100 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV