Povolání
Statistik

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: státní správa
Alternativní názvy: Statistician
Platové rozmezí
17 737 Kč - 36 610 Kč

Hrubé měsíční mzdy ČR v roce 2016

Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 4312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 389 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 964 Kč do 55 375 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

019 96431 38955 375100 000
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 23 683 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 737 Kč do 36 610 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

017 73723 68336 610100 000

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016

Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 4312)

Kraj Od Mzdová sféra
Medián
Do Od Platová sféra
Medián
Do
Hlavní město Praha 25 165 Kč 35 264 Kč 61 897 Kč 18 692 Kč 25 219 Kč 44 425 Kč
Jihočeský kraj 19 538 Kč 24 060 Kč 30 137 Kč 18 207 Kč 22 280 Kč 31 200 Kč
Jihomoravský kraj 21 696 Kč 30 106 Kč 68 116 Kč 17 709 Kč 22 524 Kč 27 190 Kč
Královéhradecký kraj 14 988 Kč 19 342 Kč 25 497 Kč 15 503 Kč 22 579 Kč 30 094 Kč
Moravskoslezský kraj 18 995 Kč 25 950 Kč 38 190 Kč 16 513 Kč 22 247 Kč 34 223 Kč
Olomoucký kraj 17 919 Kč 22 358 Kč 26 689 Kč 18 329 Kč 24 979 Kč 32 470 Kč
Pardubický kraj 19 967 Kč 26 525 Kč 37 260 Kč - - -
Plzeňský kraj 20 632 Kč 25 840 Kč 44 914 Kč - - -
Středočeský kraj - - - 18 665 Kč 23 472 Kč 31 023 Kč
Ústecký kraj 19 590 Kč 25 366 Kč 38 152 Kč - - -
Zlínský kraj - - - 18 270 Kč 24 939 Kč 30 687 Kč

Údaje za jednotlivé kraje jsou k dispozici v hrubších kategoriích CZ-ISCO-4 a nemusí být shodné s údaji za ČR celkem publikovanými zpravidla v detailnějších kategoriích CZ-ISCO-5.

Data jsou přebírána ze systému
ISPV