Povolání
Samostatný oděvní technik

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)

Charakteristika

Samostatný oděvní technik vykonává technickohospodářské činnosti provozního charakteru k zajištění výroby oděvů na vymezeném výrobním úseku.

Pracovní činnosti

  • Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce, zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů výroby na vymezeném technologickém úseku.
  • Spolupráce při rozhodování o systémových opatřeních v oblasti spotřeby živé práce a materiálu, o výrobních změnách.
  • Vyhodnocování plnění úkolů ve výrobě a ekonomice vymezeného technologického úseku.
  • Spolupráce při sestavování výrobních plánů a jejich rozpisů na příslušná období.
  • Spolupráce při navrhování a doporučování nákupu nové techniky a technologií.
  • Kontrola a evidence svěřeného majetku a finančních prostředků, kontrola dodržování technologických postupů, spolupráce při kontrolách jakosti a technických zkouškách.
  • Hodnocení zaměstnanců vymezeného technologického úseku v závislosti na dosažených výsledcích, realizace odměňování podle stanovených pravidel a dosaženého výkonu, podpora zaměstnanců při jejich personálním rozvoji a zvyšování kvalifikace, případně rekvalifikaci.
  • Spolupráce při zajišťování technologické přípravy výroby, stanovování technologických postupů, technických podmínek a jakostních parametrů výrobku.
  • Řízení a organizace prací mistrů na vymezeném technologickém úseku, koordinace činnosti tohoto úseku s navazujícími úseky podniku.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: