Povolání
Oděvní technik

Charakteristika

Oděvní technik vykonává řadu technickohospodářských činností provozního charakteru k zajištění výroby oděvů na vymezeném technologickém úseku.

Pracovní činnosti

  • Vedení provozní dokumentace a záznamů, zajišťování operativní evidence.
  • Provádění technického dozoru na svěřeném úseku, kontrola dodržování technologických postupů.
  • Kontrola technického stavu strojů, zařízení, výrobní techniky v rámci vymezeného technologického úseku a jejich obsluha.
  • Řízení a organizace práce pracovních týmů na vymezeném technologickém úseku.
  • Zabezpečování plnění stanovených výrobních, provozních a ekonomických úkolů na svěřeném úseku.
  • Spolupráce při optimalizaci výrobního procesu.
  • Spolupráce při údržbě a inovaci strojového parku.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: