Povolání
Oděvní manažer

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)

Charakteristika

Oděvní manažer řídí a organizuje provoz rozsáhlých oděvních výrob.

Pracovní činnosti

  • Řízení výrobního úseku po stránce organizační, ekonomické a technologické a koordinace činností tohoto úseku s navazujícími úseky podniku.
  • Rozhodování o systémových opatřeních v oblasti spotřeby živé práce a materiálu, o výrobních změnách, navrhování a doporučování nákupu nové techniky a technologií.
  • Sestavování výrobních plánů a jejich rozpisů na úseky a příslušná období, vypracovávání technologických předpisů, norem spotřeby práce, kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
  • Rozhodování o zařazení nových výrobků do nabídky a zakázek do výroby, zajištění technologické přípravy nové výroby.
  • Vyhodnocování plnění úkolů ve výrobě a ekonomice řízeného provozu včetně stanovování příslušných opatření.
  • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, technologických a technických postupů, kvality vzorkových zakázek a kolekcí.
  • Vyhodnocování plnění úkolů a kontrola.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: