Povolání
Logistik

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný směr:

Charakteristika

Logistik zajišťuje činnosti v optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu, v optimalizaci dopravy v dopravně přepravním procesu a v optimalizaci skladovacích procesů.

Pracovní činnosti

  • Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních a manipulačních prostředků.
  • Navrhování nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků.
  • Navrhování optimálního druhu dopravy a dopravních prostředků.
  • Navrhování unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravním procesu a skladovém hospodářství.
  • Posuzování a vyhodnocování efektivnosti procesu ve skladovém hospodářství.
  • Navrhování organizace a technického zajišťování přísunu optimálního množství surovin, materiálů a polotovarů.
  • Navrhování uspořádání výrobního procesu.
  • Spolupráce při tvorbě plánu výroby.
  • Zpracování podkladů pro cenové kalkulace.
  • Vedení příslušné dokumentace a evidence.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: