Povolání
Trenér

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: sport
Platové rozmezí
19 876 Kč - 44 891 Kč

Charakteristika

Trenér vede přípravu sportovců, vypracovává tréninkové plány a zpracovává programy pro růst sportovní výkonnosti.

Pracovní činnosti

  • Vyhledávání talentovaných sportovců.
  • Vypracovávání tréninkových plánů pro sportovce.
  • Vedení sportovní reprezentace v nejvyšších domácích a vrcholných mezinárodních soutěžích.
  • Vykonávání odborné trenérsko-metodické činnosti při řízení přípravy sportovců.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport a doktorský studijní program v oboru tělesná výchova a sport. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou, magisterský studijní program, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení), vyšší odborné vzdělání, magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, bakalářský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport a bakalářský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
psychologie sportu
instruktorství a trenérství různých jednotlivých sportů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Tvorba, koordinace a usměrňování trenérsko-metodických koncepcí a procesů sportovců
Stanovování taktických plánů mužstva pro utkání
Vypracovávání tréninkových plánů pro sportovce
Vyhledávání talentovaných sportovců
Vykonávání odborné trenérsko-metodické činnosti při řízení přípravy sportovců
Vedení sportovců v soutěžích, v soutěžních utkáních apod.
Komplexní řízení trenérsko-metodického procesu sportovců
Sledování taktiky budoucích soupeřů a její analýza

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací