Povolání
Asistent trenéra

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: sport
Platové rozmezí
19 876 Kč - 44 891 Kč

Charakteristika

Asistent trenéra spolupracuje při zajišťování trenérské a metodické činnosti.

Pracovní činnosti

  • Vyhledávání talentovaných sportovců.
  • Usměrňování sportovní přípravy sportovců.
  • Spolupráce s hlavním trenérem.
  • Zajišťování odborné trenérsko-metodické činnosti.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sportovní gymnázium, bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, vyšší odborné vzdělání, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení), střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
psychologie sportu
instruktorství a trenérství různých jednotlivých sportů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zajišťování odborné trenérsko-metodické činnosti
Vedení záznamů a dokumentace o průběhu tréninků, výsledků testů výkonnosti a zdravotního stavu sportovců apod.
Získávání relevantních údajů o soupeřích a soupeřících týmech
Spolupráce s hlavním trenérem při zajišťování trenérské a metodické činnosti
Usměrňování sportovní přípravy sportovců, vedení tréninku, zaměřeného k získání žádoucí fyzické kondice sportovců
Vyhledávání talentovaných sportovců

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací