Povolání
Servisní pracovník - specialista

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: sport
Platové rozmezí
19 876 Kč - 44 891 Kč

Charakteristika

Servisní pracovník - specialista zabezpečuje trenérsko-metodický proces v oblasti regenerační a nutriční a zajišťuje údržbu a servis materiálně-technického zařízení sportovců.

Pracovní činnosti

  • Provádění údržby a servisu technického zařízení určeného sportovcům.
  • Vypracovávání vhodného stravovacího režimu pro sportovce.
  • Vypracovávání optimální regenerační náplně sportovcům.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání, vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství a vyšší odborné vzdělání v oboru rehabilitace.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
vliv jednotlivých druhů stravy na lidské orgány
zásady racionální výživy
psychologie sportu
instruktorství a trenérství různých jednotlivých sportů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Stanovování vhodného stravovacího režimu pro sportovce
Vypracovávání optimálních regeneračních režimů sportovců, stanovování jejich obsahu
Provádění údržby a servisu technických zařízení a pomůcek určeného sportovcům
Vykonávání odborných činností při zabezpečování trenérsko-metodického procesu sportovců
Zabezpečování trenérsko-metodických procesů v oblasti regenerační, nutriční a servisu materiálně-technických sportovních pomůcek a zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací