Povolání
Sportovec

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: sport
Platové rozmezí
19 890 Kč - 39 938 Kč

Charakteristika

Sportovec vykonává sportovní činnosti, trénuje a reprezentuje na sportovních závodech, soutěžích, přeborech, mistrovstvích anebo olympijských hrách.

Pracovní činnosti

  • Vykonávání pravidelného tréninku.
  • Reprezentování v nejvyšších domácích soutěžích.
  • Reprezentování na vrcholných mezinárodních soutěžích, olympijských hrách, mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži rizikem úrazu. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sportovní gymnázium. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pravidla provozování různých jednotlivých sportů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vykonávání pravidelného tréninku před sportovní reprezentací na sportovních závodech, soutěžích, přeborech, mistrovství světa, mistrovství Evropy a olympijských hrách
Vykonávání sportovní reprezentace na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy, s umístěním do bodovaného místa nebo s medailovým umístěním
Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace v nejvyšších domácích a mezinárodních soutěžích

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací