Povolání
Oděvní technik návrhář modelář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: výroba oděvů
Platové rozmezí
20 160 Kč - 33 917 Kč

Charakteristika

Oděvní technik návrhář modelář rozpracovává výtvarné návrhy do konstrukcí pro oděvní výrobu a vytváří návrhy a modely jednodušších výrobků.

Pracovní činnosti

  • Navrhování a vytváření modelů a vzorů jednodušších výrobků varianty podle předlohy.
  • Technické zpracovávání návrhů oděvních návrhářů modelářů.
  • Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů výrobků nebo dílců.
  • Zpracovávání konstrukčních podkladů pro oděvní výrobky do všech velikostí.
  • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě nebo ve vývojové etapě.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru oděvnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oděvnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
oděvní návrhářství
techniky zhotovování střihů pro oděvy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě
Vytváření oděvních tvarů, střihů a nomenklaturních výrobků včetně dalších přípravků do výroby
Zpracování dokumentace pro oděvní výrobu (spotřební normy, polohy pro střihárnu, postupy sloužící jako podklad pro výkonové normy)
Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro oděvní výrobu
Zpracovávání výpočtů pro konstrukci nových oděvních modelů
Vypracování konstrukční dokumentace nových oděvních modelů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.

více informací