Povolání
Mechanik hudebních nástrojů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)

Charakteristika

Mechanik hudebních nástrojů zhotovuje a opravuje strunné, klávesové, dechové, bicí a foukací hudební nástroje.

Pracovní činnosti

  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
  • Servisní činnost - opravy a ladění hudebních nástrojů.
  • Provádění běžné údržby strojů a nástrojů.
  • Kontrola kvality výrobků.
  • Seřizování a ladění hudebních nástrojů.
  • Povrchová úprava hudebních nástrojů.
  • Sestavování a montáž jednotlivých součástí a dílů.
  • Výroba jednotlivých součástí a dílů hudebních nástrojů.
  • Příprava materiálů pro výrobu hudebních nástrojů.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: