Povolání
Hudebník

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný směr:

Charakteristika

Hudebník řídí hudební orchestry, skupiny, sólisty a sbory při interpretaci hudebně-dramatických děl, realizuje a řídí nahrávky a zvukové záznamy hudebních nebo slovesných děl, udržuje a zdokonaluje interpretační úroveň sólistů a sborů, vede nástrojové nebo hlasové skupiny a interpretuje kolektivní anebo sólovou část hudebního díla.

Pracovní činnosti

  • Režie hudebních a komponovaných pořadů, vedení inscenačního týmu.
  • Vedení nástrojové nebo hlasové skupiny.
  • Hudební doprovod nácviků nebo veřejných provádění pěveckých partů, baletních nebo tanečních děl se sólisty a sborem.
  • Nastudování a interpretace přidělených sólových rolí nebo hudebních partů na zkouškách a představeních.
  • Sólová interpretace hudebních děl - ve folklorních, tanečních, symfonických a operních souborech.
  • Kolektivní interpretace hudebních děl - ve folklorních, tanečních, symfonických a operních souborech.
  • Umělecké vedení orchestrů, sólistů a sborů při zkouškách a představeních.
  • Spolupráce s režiséry při obsazování rolí.
  • Nastudování a dirigování hudebních děl.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: