Charakteristika

Řezník a uzenář zajišťuje porážku jatečných zvířat, bourání masa, výrobu masných výrobků, balení, expedici a prodej masa a masných výrobků.

Pracovní činnosti

 • Přeprava a ustájení jatečných zvířat.
 • Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat.
 • Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů.
 • Porážení, jatečná úprava a porcování drůbeže.
 • Bourání masa.
 • Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků.
 • Výroba konzerv.
 • Zpracování živočišných tuků.
 • Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich.
 • Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování sanitačních řádů příslušného provozu.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: