Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel odborného výcviku střední školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování žáků střední školy v odborném výcviku.

Pracovní činnosti

  • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností žáků v odborném výcviku, který spočívá v osvojování a procvičování základních dovedností, činností a návyků, ve zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací podle jednotlivých oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v rámci školního vzdělávacího programu střední školy.
  • Studium nových poznatků v oboru a jejich následná aplikace do vzdělávacích a výcvikových programů v rámci školního vzdělávacího programu, popřípadě do individuálních vzdělávacích plánů.
  • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových výukových postupů ve vzdělávání.
  • Příprava a zadávaní úkolů, cvičení a zkoušení s cílem cvičit žáky, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok v rámci odborného výcviku, tvorba textových a jiných podpůrných učebních materiálů a pomůcek.
  • Provádění pedagogického poradenství v oblasti odborného výcviku, podněcování osobního vývoje žáků a diskutování o jejich pokrocích s rodiči a třídním učitelem a poskytování konzultací žákům, vykonávání úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky při odborném výcviku.
  • Příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace; konání porad s učiteli a schůzek s rodiči.
  • Vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.
  • Vedení odborného výcviku, vedení ročníkových a závěrečných prací žáků.
  • Spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi při realizaci odborného výcviku.
  • Komplexní koordinace vzdělávání v odborném výcviku se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání, popř. tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: