Specializace povolání
Švadlena

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba oděvů
Alternativní názvy: Zakázková švadlena, Konfekční švadlena
Nadřízené povolání: Výrobce oděvů
Platové rozmezí
15 477 Kč - 23 589 Kč

Charakteristika

Švadlena zhotovuje různé dámské oděvní výrobky a prádlo z různých textilních materiálů a galanterie.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologie práce – pracovního postupu.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic a střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
oděvní technologie
průmyslové šití (činnosti šičky)
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba technologického postupu ke zhotovování dámských oděvů
Sešívání jednotlivých dílů a součástí dámských oděvů a montáž výrobků
Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě dámských oděvů
Tvarování dámských oděvů
Kontrola kvality při zhotovování dámských oděvů
Seřizování šicích strojů při zhotovování dámských oděvů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.

více informací