Povolání
Výrobce polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Alternativní názvy: Čalouník novodobou technologií
Platové rozmezí
16 775 Kč - 26 985 Kč

Charakteristika

Výrobce polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů vyrábí části čalouněného nábytku na strojích k tomu určených a provádí jejich údržbu.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojů na výrobu sedáků, opěráků, hlavových opěrek a jiných částí čalouněného nábytku.
 • Výroba technických aplikací – těsnění, filtrů, pěnových obaů.
 • Základní údržba strojů pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výběr a příprava materiálů pro výrobu sedáků, opěráků, hlavových opěrek a jiných částí čalouněného nábytku.
 • Kontrola a expedice hotových polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru nábytkářství a střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ergonomie
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie čalounění

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek v nábytkářství
Orientace v technických podkladech pro zhotovování požadovaných pěnových polotovarů
Výběr, příprava a údržba nástrojů, strojů a zařízení
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce při výrobě pěnových polotovarů a prefabrikátů
Tvorba nářezových a střihových plánů pro výrobu pěnových polotovarů a prefabrikátů
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů
Nakládání s odpadem v nábytkářství
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
Posuzování kvality pěnových a dalších pomocných materiálů pro výrobu polotovarů a prefabrikátů
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.

více informací