Povolání
Obsluha železniční dopravní cesty

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný směr:

Charakteristika

Obsluha železniční dopravní cesty staví jízdních cesty pro vlaky a posun, řídí práci podřízených výhybkářů, zabezpečuje jízdní cestu pro vlaky a posun, zajišťuje vedení dopravní evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel včetně příslušných podkladů a náležitostí pro sestavování nebo jízdu vlaku a zajišťuje dopravní a přepravní činnosti v železniční stanici.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zajištění vlakové cesty pro vjezd, odjezd a průjezd vlaku.
 • Obsluha pomocných stavědel ve stanicích.
 • Řízení práce výhybkářů.
 • Spolupráce s výpravčím a dispečerem.
 • Zpracování dopravních údajů pro systémy výpočetní techniky.
 • Vedení evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel.
 • Obsluha dálnopisu, staničního rozhlasu a informačních systémů.
 • Obsluha sdělovacích, a zabezpečovacích zařízení.
 • Obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení, kontrola jejich provozuschopnosti.
 • Obsluha kolejových brzd.
 • Provozní ošetřování výměn, jejich technická kontrola.
 • Sledování návěstidel a dávaných návěstí.
 • Sledování jízd vlaků nebo posunujících dílů.
 • Zpracování podkladů pro dopravní a přepravní dokumentaci.
 • Poskytování informací o přepravě cestujících, zavazadel a spěšnin.
 • Komplexní zajišťování dopravních a přepravních činností.
 • Obsluha návěstidel, dorozumívacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Stavění jízdní cesty pro vlaky a posun.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: