Povolání
Obsluha železniční nákladní dopravy

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný směr:

Charakteristika

Obsluha železniční nákladní dopravy vykonává posun nebo zabezpečuje řízení posunu v přiděleném obvodu železniční stanice, depa kolejových vozidel nebo vlečky, provádí komerční prohlídky včetně zpracování průvodních listin a evidenci železničních vozů, vykonává nebo řídí práce při sestavování, řazení a odbavování nákladního vlaku a který vykonává činnost vlakového doprovodu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a vykonávání posunu.
 • Řízení posunovačů a lokomotivních nebo dopravních čet.
 • Sestavování a rozřazování železničních vozů, přestavných jízd.
 • Obsluha výhybek, výkolejek a jejich zabezpečovacích zařízení.
 • Provádění posunu kolejových vozidel.
 • Obsluha brzd jednotlivých vozů nebo jejich skupin, popř. obsluha kolejových brzd.
 • Zadržování spouštěných a odrážených vozů.
 • Zajišťování vozů proti ujetí.
 • Obsluha mechanizačních zařízení a prostředků k provádění jednoduchého posunu.
 • Sledování, dávání a opakování návěstí.
 • Přebírání kontrola a zpracování průvodních listin nákladních železničních vozů.
 • Vyhotovování podkladů pro řízení posunu.
 • Vykonávání komerčních a přepravních prohlídek železničních vozů.
 • Kontrola průvodních listin.
 • Vedení evidence o došlých a odeslaných vozech.
 • Operativní řešení odchylných případů při přepravě zboží, vozových zásilek.
 • Obsluha a odbavení nákladního vlaku.
 • Obsluha přenosové a výpočetní techniky, informačního systému.
 • Vážení železničních vozů.
 • Kontrola ionizujícího záření.
 • Provádění zkoušek brzd.
 • Provádění prohlídky železničních vozů.
 • Vyhotovování a vedení vlakové dokumentace.
 • Obsluha železničních vozů při manipulacích.
 • Řízení záchranných prací při mimořádných událostech.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: