Povolání
Obsluha wellness centra

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)

Charakteristika

Obsluha wellness centra zajišťuje provoz wellness centra určeného k regeneraci a poskytuje klientům poradenství v oblasti zdravého životního stylu.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání dozoru nad návštěvníky wellness centra v souladu se schváleným provozním řádem.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků wellness centra.
 • Poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Zajišťování pitného režimu pro návštěvníky.
 • Poskytování poradenství ke způsobu cvičení na posilovacích strojích.
 • Poskytování poradenství v oblasti prodeje doplňků stravy.
 • Prodej doplňků stravy.
 • Poskytnutí poradenství v oblasti správného opalování ve vtahu k fototypům, délce slunění apod.
 • Manipulace se solárními trubicemi dle předpisů.
 • Výměna solárních trubic, výbojek, startérů a filtrů.
 • Zajišťování provozu sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus.
 • Zajišťování správného postupu saunování.
 • Kontrola hygienického stavu a čistoty vody v ochlazovacím bazénku.
 • Provádění úklidu provozu podle dezinfekčního řádu.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: