Povolání
Tatér, piercér, odborník na permanentní make-up

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Alternativní názvy: Tater, Odborník na aplikaci náušnic a ostatních ozdob, Piercer, Odborník na trvalý make-up
Podřízené specializace: Tatér, Piercér, Odborník na permanentní make-up

Charakteristika

Tatér, piercér, odborník na permanentní make-up provádí formou pigmentace lidské kůže invazivní cestou korekční zásahy a ozdobné prvky na těle nebo obličeji a aplikuje náušnice a ostatní ozdoby do lidské kůže.

Pracovní činnosti

  • Porušování integrity lidské kůže tetováním a aplikací ozdob.
  • Aplikace ozdobných motivů tetováním do lidské kůže.
  • Aplikace náušnic a ostatních ozdob do lidské kůže.
  • Aplikace permanentního make-upu na rty, oční víčka a obočí.
  • Korekce rtů, obočí a vrozených i získaných vad pokožky.
  • Dezinfekce pokožky, pracovních nástrojů a ozdob.
  • Dodržování dezinfekčního řádu.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: