Povolání
Správce objektu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Administrator of an estate, Caretaker, Janitor, Porter, Domovník, Správce domu, Údržbář domu, Školník
Platové rozmezí
13 130 Kč - 23 308 Kč

Charakteristika

Správce objektu zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu v objektech a přilehlých prostorách.

Pracovní činnosti

  • Dohled nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřených objektech a jejím okolí, při menším rozsahu jejich samostatný výkon.
  • Najímání odborných pracovníků na drobné stavební a údržbářské práce případně provádění příslušných prací a zásahů vyplývajících z těchto předpisů a podmínek.
  • Koordinace a dohled nad bezpečnostními opatřeními nebo kontrola dodržování domovního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele budovy včetně zajištění odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem a stanovenými podmínkami. Případná spolupráce a koordinace s bezpečnostní službou.
  • Jednoduchá údržba budovy, případně koordinace prací.
  • Objednávání revizí, údržbových a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce.
  • Obsluha vytápění včetně manipulace s palivy.
  • Dozor nad správným používáním společných prostor budovy.
  • Vedení požadovaných evidencí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technická zařízení budov
zásady úklidových prací
provoz ubytovacích zařízení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola dodržování domovního řádu a dalších předpisů a podmínek majitele, správce či provozovatele budovy
Vyplňování a vedení požadovaných evidencí souvisejících se zabezpečováním domovnických prací
Objednávání revizí, údržbářských a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce
Obstarávání drobných záležitostí a poskytování dalších služeb uživatelům objektu dle dohody
Najímání, výběr a řízení dodavatelů služeb i řemeslných prací

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací