Povolání
Úklidový pracovník

Charakteristika

Úklidový pracovník čistí, uklízí a ošetřuje plochy různých typů budov, výrobních podniků, hromadných dopravních prostředků a plášťů budov. Dále zajišťuje svou prací hygienický standard a systémy v nemocničních, zdravotnických a potravinářských provozech.

Pracovní činnosti

 • Ředění, skladování a nakládání s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami.
 • Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení v potravinářských provozech.
 • Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení.
 • Výběr, příprava a sestavení pomůcek, strojů a přístupové techniky včetně znalosti údržby a čištění, včetně pomůcek BOZP.
 • Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací.
 • Identifikace managementu hygieny v zásadách a systémech HACCP v potravinářských provozech.
 • Identifikace různých typů padů, pomůcek a strojů při provádění speciálních prací.
 • Specifikace odborných pojmů úklidových a čisticích speciálních prací.
 • Volba druhu úklidu a čištění dle hygienických plánů v systémech HACCP v potravinářských provozech.
 • Úklid a údržba „Clean roomů = čistých prostor“ v potravinářských provozech.
 • Údržba, čištění a impregnace materiálů podlah, nábytku, zařízení a znalost i správná volba vhodných chemických přípravků a technologických postupů podle harmonogramů prací.
 • Údržba skleněných ploch.
 • Profesionální úklid veškerých ploch ve všech objektech a částech budov manuálním a strojním způsobem.
 • Příprava pracoviště a technických prostředků, zařízení a pomůcek k čištění výškových budov a zajištění pracovního prostoru s ohledem i na cizí osoby.
 • Čištění a údržba stavebních konstrukcí, technologických rozvodů a zařízení uvnitř i vně budov.
 • Čištění a údržba plášťů výškových uvnitř i vně budov.
 • Čištění a leštění skleněných ploch uvnitř i vně výškových budov.
 • Čištění a odstraňování graffiti ze stavebních prvků výškových budov včetně impregnace.
 • Údržba venkovních ploch budov (zahradnické práce, čištění strojem, manuální úklid venkovních ploch, odklízení sněhu).
 • Dodržování harmonogramů a organizace práce na pracovišti, provádění sebekontroly a prokázání znalostí podle bezpečnostních listů.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: