Povolání
Montér hydroizolací

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Platové rozmezí
12 416 Kč - 23 308 Kč

Charakteristika

Montér hydroizolací montuje a opravuje různé druhy izolací proti vlhku.

Pracovní činnosti

 • Provedení izolací střech, balkonů a teras proti srážkové vodě lepením nebo jinou technologií izolačních vrstev, nátěry, stěrkami, nástřiky, živičnými, pryžovými nebo umělohmotnými izolačními pásy a izolačními deskami.
 • Opracování proniků střešním pláštěm nebo izolačním souvrstvím ze všech druhů izolačních materiálů nebo při jejich kombinaci.
 • Vkládání různých tepelně izolačních materiálů včetně parotěsných zábran do hydroizolačních souvrství střech, balkonů a teras s vytvářením ventilačních systémů, krytých hydroizolací, nebo v systému obrácených střech.
 • Dilatování izolačních soustav v místech dilatací stavebních konstrukcí.
 • Ochrana, údržba a předávání provedených izolací střech, balkonů a teras.
 • Montáž ochrany staveb izolací proti spodní vlhkosti, tlakové vodě, agresivní vodě a radonu, různými druhy materiálů.
 • Opracování proniků izolačním souvrstvím ze všech druhů izolačních materiálů nebo při jejich kombinaci.
 • Montáž hydroizolačních přepážek.
 • Montáž zpětných a obrácených spojů.
 • Dilatování izolačních soustav ze všech druhů materiálů v místech dilatací stavebních konstrukcí.
 • Montáž hydroizolací zdvojeným fóliovým systémem pro aktivní kontrolní systém.
 • Dělení kontaktní plochy mezi fóliovým systémem a nosnou konstrukcí na sektory pro pasivní kontrolní systém.
 • Montáž hydroizolací mimořádně namáhaných konstrukcí tlakovou nebo agresivní vodou, jako staveb se základovou spárou hluboko pod hladinou spodní vody (metra, přehrad, elektráren apod.).
 • Podklady a ochrana hydroizolačních povlaků z různých materiálů na horizontálních, šikmých a svislých plochách.
 • Kontrola a předávání hydroizolačních prací.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací