Povolání
Montér izolací proti chemickým vlivům

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Platové rozmezí
12 416 Kč - 23 308 Kč

Charakteristika

Montér izolací proti chemickým vlivům (CHIZ) provádí ochranu průmyslových objektů, stavebních konstrukcí a technologických zařízení proti chemickým vlivům z různých chemicky odolných materiálů, některým z předepsaných technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Příprava betonových nebo kovových podkladů pod CHIZ frézováním, tryskáním, broušením.
 • Provádění dlažeb, obkladů a vyzdívek z chemicky odolných materiálů (keramika, čedič, grafit) do chemicky odolných tmelů (epoxidových, polyesterových, vinylesterových, fenolických, furanových atd.).
 • Provádění izolace chemicky odolnými stěrkovými materiály.
 • Provádění izolace z chemicky odolného laminátu v předepsané skladbě vrstev.
 • Provádění izolace z foliových materiálů – syntetické kaučuky, polyizobutylen, příp. měkčený PVC.
 • Provádění litých bezespárých podlah technických i dekorativních z různých druhů chemicky odolných pojiv (epoxidy, polyuretany, vinylestery, metylmetakryláty atd.).
 • Opravy a sanace různých typů CHIZ vč. správného napojení izolačních vrstev.
 • Kontrola a předávání izolačních prací.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru izolatér, izolatérské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie provádění stavebních izolací
technické kreslení ve stavebnictví
pozemní stavby
materiály pro stavební izolace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech izolací proti chemickým vlivům
Orientace v technologických postupech pro provádění montáží a oprav izolací proti chemickým vlivům
Návrh pracovních postupů pro provádění montáží a oprav obkladů, dlažeb a vyzdívek proti chemickým vlivům
Návrh pracovních postupů pro provádění stěrkové izolace proti chemickým vlivům
Návrh pracovních postupů pro provádění laminátové izolace proti chemickým vlivům
Návrh pracovních postupů pro provádění foliové izolace proti chemickým vlivům
Návrh pracovních postupů pro provádění lité chemicky odolné podlahy
Provádění keramických dlažeb, obkladů a vyzdívek do chemicky odolných tmelů
Provádění stěrkové izolace proti chemickým vlivům
Provádění laminátové izolace proti chemickým vlivům
Provádění foliové izolace proti chemickým vlivům
Provádění lité chemicky odolné podlahy
Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění izolací

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací