Povolání
Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Platové rozmezí
12 416 Kč - 23 308 Kč

Charakteristika

Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov provádí montáž a opravy různých druhů izolací za účelem zvyšování neprůzvučnosti stavebních konstrukcí, zlepšování akustických vlastností vnitřních prostorů staveb a snížení přenosu vibrací do stavebních konstrukcí.

Pracovní činnosti

 • Příprava materiálů, nástrojů a pomůcek pro provádění protihlukových a antivibračních izolací.
 • Zvyšování neprůzvučnosti stavebních konstrukcí prováděním projektem navržených izolací.
 • Montáž a opravy izolací vodorovných i svislých stavebních konstrukcí za účelem zvýšení jejich neprůzvučnosti.
 • Eliminování působení strukturálního hluku prováděním předepsaných akustických úprav.
 • Montáž izolací potrubí, ohybů a těles.
 • Montáž izolací kolem rozvodů (zejména potrubních) okolo potrubí pro zamezení přímého kontaktu potrubí s pevnou stavební konstrukcí.
 • Používání různých izolačních materiálů, které snižují přenos hluku a vibrací z potrubí, ohybů a těles do stavebních konstrukcí.
 • Zamezení přenosu vibrací ze strojů a zařízení do stavebních konstrukcí.
 • Montáž pružného uložení strojů a zařízení.
 • Montáž izolátorů chvění strojního zařízení.
 • Montáž materiálů a dílů s vhodným koeficientem pohltivosti na vnitřní povrchy svislých i vodorovných stavebních konstrukcí (na stěny a stropy) za účelem zlepšení akustických vlastností interiérů - prostorová akustika.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru izolatér, izolatérské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie provádění stavebních izolací
technické kreslení ve stavebnictví
pozemní stavby
materiály pro stavební izolace
stavební konstrukce, povrchy stěn, způsoby kotvení a upevnění, upevňovací materiály

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavební dokumentaci, technických a montážních podkladech protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov
Orientace v technologických postupech provádění protihlukových izolací budov
Orientace v technologických postupech provádění antivibračních izolací budov
Orientace v technologických postupech provádění akustických úprav budov
Návrh pracovních postupů, nářadí a pracovních pomůcek pro provádění montáží, oprav a údržby protihlukových izolací budov
Návrh pracovních postupů, nářadí a pracovních pomůcek pro provádění montáží, oprav a údržby antivibračních izolací budov
Návrh pracovních postupů, nářadí a pracovních pomůcek pro provádění montáží, oprav a údržby akustických úprav budov
Výpočet ploch stěn a stropů a potřeby materiálů pro provádění montáží protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov
Posuzování podkladu stavebních konstrukcí pro provádění montáží protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov, provádění úprav podkladu
Manipulace a skladování izolačních materiálů pro protihlukové a antivibračních izolace a akustické úpravy budov
Provádění protihlukových a antivibračních izolací vodorovných konstrukcí budov
Provádění akustických úprav vodorovných konstrukcí budov
Provádění protihlukových a antivibračních izolací úprav svislých konstrukcí budov
Provádění akustických úprav svislých konstrukcí budov
Ochrana, údržba a předávání provedených protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov
Nakládání s odpady při provádění protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací