Povolání
Vedoucí závodní báňské stanice

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: báňská záchranná služba
Platové rozmezí
28 182 Kč - 50 912 Kč

Charakteristika

Vedoucí závodní báňské stanice řídí a koordinuje činnost závodní báňské stanice v rozsahu určeném služebním řádem.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování pohotovosti báňských záchranářů a zásahových prostředků v rozsahu určeném služebním řádem.
 • Zajišťování školení a cvičení báňských záchranářů.
 • Účast na vypracovávání a kontrole havarijních plánů.
 • Provádění kontroly zařízení havarijní prevence.
 • Účast při zásazích.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži rizikem obecného ohrožení a pracovní dobou na směny. Také je vystaven značné zátěži rizikem úrazu, rizikem obecného ohrožení a pracovní dobou na směny. Je nutné počítat je vystaven zátěži zraku. Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru těžba a zpracování surovin. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru těžba a zpracování surovin.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
záchranářská technika
indikační a detekční technika
technologie dobývání, ražení a vrtných prací
báňské záchranářství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zásahy na záchranu lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách v dole a na povrchu v rizikovém prostředí v báňském provozu
Záchranářské potápěčské práce při hledání, vyprošťování a evakuaci osob, techniky a materiálu, včetně poskytování první pomoci

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací