Povolání
Manažer poštovního provozu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)

Charakteristika

Manažer poštovního provozu řídí činnosti a zaměstnance oddělení nebo odboru velké pošty nebo logistického centra.

Pracovní činnosti

  • Řízení a koordinace činností zaměstnanců v oddělení nebo odboru na velké poště (nad 50 zaměstnanců) nebo v logistickém centru.
  • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.
  • Kontrola dodržování předpisů, pravidel a směrnic.
  • Dohled nad dodržováním technologických postupů.
  • Řešení stížnosti a reklamací.
  • Plánování úkolů pošty nebo přepravního centra.
  • Zodpovědnost za časové, personální, materiálně technické i finanční zabezpečení úkolů.
  • Řešení častých problémů vznikajících v souvislosti s plněním úkolů i s celým provozem přepravního centra, a to jak problémů pracovních, tak i problémů osobních a mezilidských.
  • Motivování a odměňování pracovníků.
  • Vedení porad podřízené jednotky i účast na poradách u nadřízeného.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: