Povolání
Referent specialista rozpočtu a financování

Charakteristika

Referent specialista rozpočtu a financování provádí tvorbu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu a správu finančních vztahů územních rozpočtů ke státnímu rozpočtu.

Pracovní činnosti

 • Transformace koncepce fiskální politiky státu do ekonomických nástrojů státního rozpočtu.
 • Tvorba a spolupráce na návrhu zákona o státním rozpočtu, příprava souhrnného materiálu o státním rozpočtu.
 • Tvorba a aktualizace rozpočtové legislativy.
 • Zpracovávání střednědobého výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů a zabezpečování dodržování střednědobých výdajových rámců.
 • Zpracovávání návrhů přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu.
 • Tvorba stanovisek a analýz k návrhům majícím vliv na státní rozpočet a státní fondy.
 • Sledování a analýza plnění státního rozpočtu.
 • Tvorba a spolupráce na přípravě podkladů pro státní závěrečný účet.
 • Tvorba a spolupráce na finančním vypořádání se státním rozpočtem.
 • Spolupráce na tvorbě koncepce a metodiky, směrnic a pokynů k sestavení státního závěrečného účtu.
 • Utváření bilančních vztahů u základních parametrů státního rozpočtu a státního závěrečného účtu.
 • Poskytování pravidelných výstupů o plnění státního rozpočtu.
 • Rozpracování základních parametrů státního rozpočtu podle kapitol.
 • Vypracovávání střednědobých výhledů kapitol a státního fondu.
 • Příprava návrhů rozpočtů kapitol a státního fondu, rozpis výdajových rámců a příslušných rozpočtových limitů.
 • Posuzování a kontrola návrhů závěrečných účtů kapitol a státního fondu.
 • Výkon kontroly čerpání prostředků financovaných kapitol.
 • Odborné činnosti legislativního a správního charakteru týkající se financování územních rozpočtů.
 • Správa části státního rozpočtu týkající se realizace dotací ÚSC z kapitol všeobecné pokladní správy a operací státních finančních aktiv.
 • Správa databází s údaji o ÚSC.
 • Příprava a uvolňování dotací poskytovaných v rámci souhrnného finančního vypořádání vztahů státního rozpočtu k rozpočtům ÚSC.
 • Výkon řídící kontroly při čerpání prostředků z rozpočtů ÚSC.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: