Povolání
Referent specialista pro oblast zjišťování příčin leteckých nehod

Charakteristika

Referent specialista pro zjišťování příčin leteckých nehod zjišťuje příčiny leteckých nehod a incidentů letadel zapsaných v leteckém rejstříku ČR a rejstříku Letecké amatérské asociace, vypracovává závěry a bezpečnostní doporučení k jejich předcházení.

Pracovní činnosti

  • Zpracovávání odborných stanovisek a zajišťování instanční kontroly úrovně výkonu státní správy na úseku zjišťování příčin leteckých nehod.
  • Shromažďování a analyzování informací o leteckých nehodách a incidentech, určování jejich příčin a vypracovávání závěrů a bezpečnostních doporučení k jejich předcházení, jakož i zpracovávání, vyhodnocování a uchovávání údajů o hlášených událostech.
  • Zjišťování příčin leteckých nehod v oblasti řízení letového provozu, draků a motorů letadel, avioniky a technického vybavení.
  • Kontrola letounu z pohledu automatických záznamů dat včetně zpracování příslušné dokumentace.
  • Zjišťování příčin leteckých nehod v oblasti leteckého provozu a dohlížení na práci pověřených organizací (Aeroklub ČR, LAA apod.) v této oblasti.
  • Práce spojené s tvorbou celostátní koncepce s mezinárodní koordinací preventivních činností a stanovení metodiky odborného šetření leteckých nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: