Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Dětská sestra poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců a adolescentů, s výjimkou péče o děti, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí nebo mají patologické změny psychického stavu, které vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí.

Pracovní činnosti

  • Vytváření stimulujícího výchovného a léčebného prostředí.
  • Příprava a provádění výchovných zaměstnání.
  • Příprava stravy novorozencům, kojencům a batolatům.
  • Vedení matek ke správnému přístupu ve výživě dítěte.
  • Edukace matek v technice kojení a dohled na jeho správné provedení.
  • Provádění psychické přípravy dítěte na diagnostické a léčebné výkony a ošetřovatelskou péči o děti v jejich průběhu a po jejich skončení s ohledem na vývojové zvláštnosti dětské psychiky.
  • Sledování psychomotorického vývoje dětí, tvorba opatření k zamezení vzniku psychických deprivací, retardací psychomotorického vývoje dítěte, předcházení negativním vlivům v dalším vývoji dítěte vhodným výchovným přístupem, rozvíjení komunikačních schopností dítěte.
  • Vyhledávání rizikových faktorů ohrožujících zdravý vývoj dítěte.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: