Povolání
Odborný lékař v alergologii a klinické imunologii

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: lékařská povolání
Platové rozmezí
48 018 Kč - 114 047 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Odborný lékař v alergologii a klinické imunologii poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti v oboru alergologie a klinická imunologie.

Pracovní činnosti

  • Samostatná preventivní, diagnostická a léčebná péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti v alergologie a klinická imunologie.
  • Preventivní, diagnostická a léčebná péče ve specializovaném oboru alergologie a klinická imunologie.
  • Výchova a další vzdělávání specialistů.
  • Provádění náročných konziliárních vyšetření nebo odborného vedení zdravotnického týmu.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
všeobecné lékařství
základní zdravotnické předpisy
zdravotnické pojišťovnictví
anatomie
diagnózy nemocí
interní lékařství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Samostatná preventivní, diagnostická a léčebná péče
Výchova a další vzdělávání specialistů
Provádění náročných konziliárních vyšetření
Odborné vedení zdravotnického týmu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.
  • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
  • Závažná nervová onemocnění.

více informací