Povolání
Odborný lékař v audiologii a foniatrii

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: lékařská povolání
Platové rozmezí
37 684 Kč - 85 190 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Odborný lékař v audiologii a foniatrii poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti v oboru audiologie a foniatrie.

Pracovní činnosti

  • Samostatná preventivní, diagnostická a léčebná péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti v oboru audiologie a foniatrie.
  • Preventivní, diagnostická a léčebná péče ve specializovaném oboru audiologie a foniatrie.
  • Výchova a další vzdělávání specialistů.
  • Provádění náročných konziliárních vyšetření nebo odborného vedení zdravotnického týmu.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny. Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
všeobecné lékařství
ušní, nosní, krční lékařství (ORL)
základní zdravotnické předpisy
zdravotnické pojišťovnictví
anatomie
diagnózy nemocí
interní lékařství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Samostatná preventivní, diagnostická a léčebná péče
Výchova a další vzdělávání specialistů
Provádění náročných konziliárních vyšetření
Odborné vedení zdravotnického týmu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.
  • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
  • Závažná nervová onemocnění.

více informací