Povolání
Referent provozu silničních vozidel

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Podřízené specializace: Kontrolní technik mobilních jednotek

Charakteristika

Referent provozu silničních vozidel provádí kontrolní činnost přímo na dálnicích a silnicích vyplývající z mezinárodních dohod o práci osádek v silniční dopravě (AETR) a přepravě nebezpečných věcí (ADR) a další náležitosti podle obecně právní úpravy dané zákonem o silniční dopravě a provozu na pozemních komunikacích.

Pracovní činnosti

  • Kontrola způsobu vedení záznamu o době řízení vozidla, vedení bezpečnostních přestávek a době odpočinku a záznamu provozu vozidla.
  • Kontrola přepravy nebezpečných věcí vymezených mezinárodní smlouvou včetně způsobu použití vozidla, povinné výbavy a školení řidiče a dalších zákonných náležitostí.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: